สายไฟฟ้าแรงดันสูง VS แรงดันต่ำ และอันตรายจากการใช้สายไฟผิด

Sharing is caring!

สายไฟฟ้านั้นมีหลายประเภท หลายรูปแบบ รวมถึงความสามารถในการรองรับแรงดันไฟฟ้าด้วย ดังนั้นแล้วการรู้จักความแตกต่างของสายไฟฟ้าที่มีแรงดันสูง และสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และรู้เท่าทันอันตรายของการเลือกใช้สายไฟแรงดันสูง และสายไฟแรงดันต่ำจึงมีความสำคัญมาก ๆ ต่อความปลอดภัยของทุกคน ทั้งคนติดตั้ง และคนใช้งานสายไฟเหล่านั้นด้วย ดังนั้นแล้ววันนี้เราจึงจะพาคุณมาดูความต่างของสายไฟแรงดันสูง และสายไฟแรงดันต่ำ และอันตรายที่เกิดจากการใช้สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไม่เหมาะสมกับการใช้งานด้วย

สายไฟฟ้าแรงดันสูง VS สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

สายไฟฟ้าแรงดันสูง และแรงดันต่ำแตกต่างกันที่ความสามารถในการรองรับแรงดันไฟฟ้า และมีลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้
สายไฟแรงดันต่ำ มักจะถูกใช้ในบ้านเรือน และแวดวงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย โดยสายไฟแรงดันต่ำจะใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เกิน 750 โวลต์ (750V) มักทำมาจากทองแดง หรืออะลูมิเนียม ขนาดของสายจะไม่ใหญ่มาก
สายไฟแรงดันสูง จะถูกใช้ในการไฟฟ้าส่วนกลาง และการส่งไฟฟ้าระยะไกล เช่น สายไฟฟ้าที่อยู่ตามถนนหนทาง สายไฟฟ้าที่อยู่บนเสาไฟฟ้านั่นเอง สายไฟเหล่านี้จะมีขนาดใหญ่ หนา เป็นสายรูปแบบตีเกลียวทีหนา และรับแรงดันได้รับแรงดันได้ตั้งแต่ 1KV ~ 36KV แล้วแต่รุ่น แล้วแต่ประเภท

อันตรายที่อาจเกิดจากการใช้สายไฟไม่ถูกประเภท

การใช้สายไฟแรงดันต่ำในงานที่ควรใช้สายไฟฟ้าแรงดันสูง จะทำให้เกิดเหตุการเหล่านี้ได้
ไฟฟ้ารั่ว ซึ่งอาจทำให้ถูกการช็อตทั้งในคนและสัตว์จนถึงชีวิตได้ หากเป็นไฟฟ้าแรงสูง
ทำให้สายไฟร้อน และอาจเกิดการเผาไหม้ เป็นต้นเหตุเพลิงไหม้ได้
อาจเกิดการระเบิดที่ปลั๊กไฟ และเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ได้เช่นกัน
ทำให้เกิดการช็อต หรือระเบิดของเครื่องไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสายไฟ